เฟิร์มแวร์ใหม่ Nikon Z5 V.1.21 แก้ปัญหาชุดกันสั่นหยุดทำงาน

ค่าย Nikon ประกาศออกกเฟิร์มแวร์ใหม่ให้แก่กล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสตระกูล Z ระดับเริ่มต้น ‘Nikon Z5‘ และกล้องฟูลเฟรม DSLR ‘Nikon D850‘ เป็นเวอร์ชันล่าสุด V.1.21 โดยมีรายละเอียดหลักดังนี้ครับ

ข่าวเทคโนโลยีทั่วโลก

รายละเอียด Nikon Z5 V.1.21 (ดาวน์โหลด)

  • แก้อาการที่ชุดกันสั่นไม่สามารถใช้งานได้ในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก

รายละเอียด Nikon D850 V.1.21 (ดาวน์โหลด)

  • แก้อาการเส้นระดับน้ำในกล้องไม่ทำงานในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก